Säkerhetsdatablad

Här kan du söka säkerhetsdatablad för kemiska produkter som vi tillhandahåller.
 
Säkerhetsdatabladet skall innehålla den information som användaren behöver för att kunna hantera produkten på ett säkert och miljömässigt acceptabelt sätt.
 
Lagstiftningen för säkerhetsdatablad är harmoniserad inom EU genom kemikalieförordningen Reach (EG) Nr 1907/2006. För information om vilka kemiska produkter det krävs säkerhetsdatablad för, vänligen besök Kemikalieinspektionens hemsida: www.kemi.se.

Länk till Lantmännen Lantbruks säkerhetsdatablad:
http://www.lantmannenlantbruk.se/sv/vaxtodling/sakerhetsdatablad/

För övriga säkerhetsdatablad, använd formuläret nedan. Om formuläret inte fungerar ordentligt, använd denna länk för att gå direkt till sidan.